Dla nas liczy się każdy ruch

Dla nas liczy się
każdy ruch

Badamy i Analizujemy

Podstawą wszystkich naszych działań jest prowadzenie rzetelnych badań i analiz, które dostarczają pełnych danych niezbędnych do zaprojektowania najbardziej efektywnych rozwiązań.

Pokaż usługi ...

We współpracy z profesjonalnymi firmami badawczymi, a także dzięki naszym specjalistom jesteśmy w stanie zaoferować szeroki zakres badań, do których należą m.in.:

 • Inwentaryzacja infrastruktury drogowej
 • Modelowanie ruchu miejskiego w skali mikro i makro (VISSIM, VISUM)
 • Prowadzenie pomiarów ruchu
 • Analiza stanu istniejącego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ocena zasadności stosowania priorytetów dla transportu zbiorowego
 • Tworzenie koncepcji rozmieszczenia mobilnych tablic / znaków zmiennej treści oraz opracowywanie koncepcji zarządzania wyświetlaną na nich informacją
 • Wykonywanie koncepcji integracji danych pochodzących z modułów systemu ITS
 • Przeprowadzanie badań wśród mieszkańców miast, dotyczących szeroko pojętych zachowań transportowych

Co nas wyróżnia?

 • analiza stanu istniejącego
 • inwentaryzacja potrzeb
 • współpraca ze wszystkimi interesariuszami
 • efektywne rozwiązanie procesowe

Dzięki rzetelności przeprowadzanych badań, ich wyniki mogą być wykorzystywane do wszelkiego rodzaju strategii i polityk miast, takich jak np. SUMP. Zebrane przez nas dane służą również jako podstawa do budowy dużych projektów, takich jak ITS oraz szerokiego wachlarza mikro i makro analiz.

 

Badamy i Analizujemy

Podstawą wszystkich naszych działań jest prowadzenie rzetelnych badań i analiz, które dostarczają pełnych danych niezbędnych do zaprojektowania najbardziej efektywnych rozwiązań.

Pokaż usługi ...
We współpracy z profesjonalnymi firmami badawczymi, a także dzięki naszym specjalistom jesteśmy w stanie zaoferować szeroki zakres badań, do których należą m.in.:
 • Inwentaryzacja infrastruktury drogowej
 • Modelowanie ruchu miejskiego w skali mikro i makro (VISSIM, VISUM)
 • Prowadzenie pomiarów ruchu
 • Analiza stanu istniejącego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ocena zasadności stosowania priorytetów dla transportu zbiorowego
 • Tworzenie koncepcji rozmieszczenia mobilnych tablic / znaków zmiennej treści oraz opracowywanie koncepcji zarządzania wyświetlaną na nich informacją
 • Wykonywanie koncepcji integracji danych pochodzących z modułów systemu ITS
 • Przeprowadzanie badań wśród mieszkańców miast, dotyczących szeroko pojętych zachowań transportowych
Co nas wyróżnia?
 • analiza stanu istniejącego
 • inwentaryzacja potrzeb
 • współpraca ze wszystkimi interesariuszami
 • efektywne rozwiązanie procesowe
Dzięki rzetelności przeprowadzanych badań, ich wyniki mogą być wykorzystywane do wszelkiego rodzaju strategii i polityk miast, takich jak np. SUMP. Zebrane przez nas dane służą również jako podstawa do budowy dużych projektów, takich jak ITS oraz szerokiego wachlarza mikro i makro analiz.
 
 

Opracowujemy rzetelne strategie

Naszą pracą staramy się poprawić mobilność na każdym Twoim kroku – i to dosłownie. Sprawiamy, że poruszanie się po Twoim mieście jest wygodniejsze, bezpieczniejsze oraz bardziej zrównoważone. Stawiamy przede wszystkim na alternatywne dla samochodów osobowych formy podróżowania, podnosząc przy tym komfort każdego podróżującego, nie zapominając o ruchu pieszym.

Pokaż usługi ...
W ramach usług dążących do wdrażania koncepcji Smart City oraz poprawiających mobilność ośrodków generujących ruch, tworzymy:
 • Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego oraz Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), zarówno dla dużych aglomeracji, jak i mniejszych generatorów ruchu, takich jak zakłady, kompleksy biurowe czy budynki użyteczności publicznej
 • Projekty poprawy aktualnego stanu oraz zapobiegania pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych
 • Koncepcje sterowania ruchem
 • Plany rozmieszczenia wszystkich urządzeń infrastruktury ITS, w tym np. mobilnych tablic / znaków zmiennej treści oraz zarządzanie wyświetlaną na nich informacją
 • Koncepcje integracji danych pochodzących z modułów systemu ITS
Co nas wyróżnia?
 • Współpraca z profesjonalnymi zespołami badawczymi, dzięki której zbieramy rzetelne dane dla każdego projektu
 • Uwzględnianie specyfiki oraz zróżnicowanych potrzeb każdego obszaru
 • Elastyczność oraz dostosowanie do zmian dynamicznie rozwijających się przestrzeni miejskich

Opracowujemy rzetelne strategie

Naszą pracą staramy się poprawić mobilność na każdym Twoim kroku – i to dosłownie. Sprawiamy, że poruszanie się po Twoim mieście jest wygodniejsze, bezpieczniejsze oraz bardziej zrównoważone. Stawiamy przede wszystkim na alternatywne dla samochodów osobowych formy podróżowania, podnosząc przy tym komfort każdego podróżującego, nie zapominając o ruchu pieszym.

Pokaż usługi ...
W ramach usług dążących do wdrażania koncepcji Smart City oraz poprawiających mobilność ośrodków generujących ruch, tworzymy:
 • Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego oraz Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), zarówno dla dużych aglomeracji, jak i mniejszych generatorów ruchu, takich jak zakłady, kompleksy biurowe czy budynki użyteczności publicznej
 • Projekty poprawy aktualnego stanu oraz zapobiegania pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych
 • Koncepcje sterowania ruchem
 • Plany rozmieszczenia wszystkich urządzeń infrastruktury ITS, w tym np. mobilnych tablic / znaków zmiennej treści oraz zarządzanie wyświetlaną na nich informacją
 • Koncepcje integracji danych pochodzących z modułów systemu ITS
Co nas wyróżnia?
 • Współpraca z profesjonalnymi zespołami badawczymi, dzięki której zbieramy rzetelne dane dla każdego projektu
 • Uwzględnianie specyfiki oraz zróżnicowanych potrzeb każdego obszaru
 • Elastyczność oraz dostosowanie do zmian dynamicznie rozwijających się przestrzeni miejskich

Wdrażamy technologie w życie

Bazując na profesjonalnych rozwiązaniach wiodących firm z rynku IT oraz ITS oferujemy swoim klientom dostęp do najnowszych technologii, zapewniając jednocześnie możliwość rozwoju proponowanych rozwiązań w przyszłości.

Pokaż usługi ...

Realizując wizję Inteligentnego Miasta, dla której jednym z najważniejszych elementów są nowe technologie, skupiamy naszą wiedzę i doświadczenie na:

 • Kompleksowym wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych
 • Implementacji podsystemów (obszarowe sterowanie ruchem, informacja dla kierowców, system informacji parkingowej)
 • Zarządzaniu gwarancją i utrzymaniem systemu ITS
 • Integracji transportowych systemów miejskich i pozamiejskich

Co nas wyróżnia?

 • Uwzględniamy specyficzne dla danej gałęzi transportu aspekty związane ze sterowaniem i zarządzaniem ruchem miejskim i pozamiejskim w kontekście zarówno poszczególnych elementów, jak i w ujęciu całościowym
 • Nie zapominamy o wpływie każdego wdrożenia na zachowania poszczególnych uczestników ruchu i efektach społecznych
 • Oferujemy całościowe rozwiązania koncepcyjne i wykonawcze, realizując każdy projekt od inwentaryzacji potrzeb, kończąc na utrzymaniu i gwarancji wdrożonego systemu
 • Przekazujemy wiedzę poprzez kompleksowe szkolenia pracowników obsługujących system
 

Wdrażamy technologie w życie

Bazując na profesjonalnych rozwiązaniach wiodących firm z rynku IT oraz ITS oferujemy swoim klientom dostęp do najnowszych technologii, zapewniając jednocześnie możliwość rozwoju proponowanych rozwiązań w przyszłości.

Pokaż usługi ...
Realizując wizję Inteligentnego Miasta, dla której jednym z najważniejszych elementów są nowe technologie, skupiamy naszą wiedzę i doświadczenie na:
 • Kompleksowym wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych
 • Implementacji podsystemów (obszarowe sterowanie ruchem, informacja dla kierowców, system informacji parkingowej)
 • Zarządzaniu gwarancją i utrzymaniem systemu ITS
 • Integracji transportowych systemów miejskich i pozamiejskich
Co nas wyróżnia?
 • Uwzględniamy specyficzne dla danej gałęzi transportu aspekty związane ze sterowaniem i zarządzaniem ruchem miejskim i pozamiejskim w kontekście zarówno poszczególnych elementów, jak i w ujęciu całościowym
 • Nie zapominamy o wpływie każdego wdrożenia na zachowania poszczególnych uczestników ruchu i efektach społecznych
 • Oferujemy całościowe rozwiązania koncepcyjne i wykonawcze, realizując każdy projekt od inwentaryzacji potrzeb, kończąc na utrzymaniu i gwarancji wdrożonego systemu
 • Przekazujemy wiedzę poprzez kompleksowe szkolenia pracowników obsługujących system
 

Oferujemy innowacyjne produkty

Starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nie tylko wielkich aglomeracji i dużych miast, w opracowywaniu naszych produktów uwzględniamy również potrzeby mniejszych ośrodków miejskich i podmiejskich.

Pokaż usługi ...
Zintegrowany system do inwentaryzacji i ewidencji infrastruktury drogowej - wspiera proces projektowania oraz utrzymania stałej (SOR) i tymczasowej (TOR) organizacji ruchu. Dzięki integracji z systemami miejskimi umożliwia wymianę i wykorzystywanie danych. Wprowadza pełną obsługę obiegu dokumentów w ramach oraz pomiędzy jednostkami miejskimi. Wspiera optymalizację realizowanych procedur urzędowych.

Oferujemy innowacyjne produkty

Starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nie tylko wielkich aglomeracji i dużych miast, w opracowywaniu naszych produktów uwzględniamy również potrzeby mniejszych ośrodków miejskich i podmiejskich.

Pokaż usługi ...
Zintegrowany system do inwentaryzacji i ewidencji infrastruktury drogowej - wspiera proces projektowania oraz utrzymania stałej (SOR) i tymczasowej (TOR) organizacji ruchu. Dzięki integracji z systemami miejskimi umożliwia wymianę i wykorzystywanie danych. Wprowadza pełną obsługę obiegu dokumentów w ramach oraz pomiędzy jednostkami miejskimi. Wspiera optymalizację realizowanych procedur urzędowych.

O nas & kontakt

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych inżynierów ruchu, analityków i informatyków działających w szeroko pojętej branży Smart City. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań podnoszących jakość, komfort i bezpieczeństwo przestrzeni miejskich, dostosowując je maksymalnie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Działalność spółki skupia się przede wszystkim na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań umożliwiających realizację wizji inteligentnego miasta. Aby zrealizować koncepcję przyjaznego mieszkańcom miasta, tworzymy plany zrównoważonej mobilności, plany transportowe oraz rozbudowane inteligentne systemy sterowania ruchem (ITS). Każde nasze działanie poprzedzane jest zawsze rzetelnymi badaniami i analizami, które przeprowadzane są z końcowymi użytkownikami rozwiązań, czyli z mieszkańcami miast. Dzięki temu nasza praca ma rzeczywisty wpływ na jakość Waszego życia.

Telefon:+48 58 742 39 10
Fax:+48 58 742 39 11
Email:mail@starits.pl

Star ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Olivia Business Centre - Olivia Four
Al. Grunwaldzka 472B
PL 80-309 Gdańsk
NIP 957 107 44 56
REGON 222126166
KRS 0000519358

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000, 00 zł.

O nas & kontakt

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych inżynierów ruchu, analityków i informatyków działających w szeroko pojętej branży Smart City. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań podnoszących jakość, komfort i bezpieczeństwo przestrzeni miejskich, dostosowując je maksymalnie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Więcej ...
Działalność spółki skupia się przede wszystkim na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań umożliwiających realizację wizji inteligentnego miasta. Aby zrealizować koncepcję przyjaznego mieszkańcom miasta, tworzymy plany zrównoważonej mobilności, plany transportowe oraz rozbudowane inteligentne systemy sterowania ruchem (ITS). Każde nasze działanie poprzedzane jest zawsze rzetelnymi badaniami i analizami, które przeprowadzane są z końcowymi użytkownikami rozwiązań, czyli z mieszkańcami miast. Dzięki temu nasza praca ma rzeczywisty wpływ na jakość Waszego życia.

Star ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Olivia Business Centre - Olivia Four
Al. Grunwaldzka 472B
PL 80-309 Gdańsk

Telefon:+48 58 742 39 10
Fax:+48 58 742 39 11
Email:mail@starits.pl

NIP 957 107 44 56
REGON 222126166
KRS 0000519358


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000, 00 zł.